Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Xin lỗi anh, em mê cu bạn anh hơn